Garantie

Zie ook algemene voorwaarden
a. Wettelijke garantie 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
- Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
- Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Sakura Fountain Pen Gallery klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten en risico terug dient te bezorgen.
Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
- De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
- Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
- De garantie is niet overdraagbaar.

Andere vragen in deze categorie

Naar het FAQ overzicht

BEZOEK ONZE WINKEL !
Koning Albertstraat 72b
3290 Diest - België
openingsuren

Contacteer ons
+32 486 80 95 96
info@sakuragallery.com

Inschrijven


Beveiligde betaling met:
Visa Mastercard KBC ING Dexia iDeal