Disclaimer

Deze website is eigendom van Sakura Fountain Pen Gallery BV.

Contactgegevens:
Sakura Fountain Pen Gallery BV
Catherine Van Hove
Koning Albertstraat 72b
3290 Diest
Belgie
 
Adres maatschappelijk zetel:
Sakura Fountain Pen Gallery BV
Catherine Van Hove
Koning Albertstraat 72b
3290 Diest
Belgie
 

Telefoon: +32 14 54 41 29 - +32 486 80 95 96
E-mail: info@sakuragallery.com

Ondernemingsnummer: BTW BE 0763 663 083

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Sakura Fountain Pen Gallery BV of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Sakura Fountain Pen Gallery BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Sakura Fountain Pen Gallery BV de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Sakura Fountain Pen Gallery BV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Sakura Fountain Pen Gallery BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Sakura Fountain Pen Gallery BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Sakura Fountain Pen Gallery BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Privacybeleid, GDPR

Sakura Fountain Pen Gallery BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Catherine Van Hove via email info@sakuragallery.com 

Verwerkingsdoeleinden
Sakura Fountain Pen Gallery BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en het verzenden nieuwsbrieven.)

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1.b noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere bedrijven (zoals website developer, betaalplatformen, boekhoudkantoor, transport en douane) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Sakura Fountain Pen Gallery BV verbonden zijn. Sakura Fountain Pen Gallery BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
 
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@sakuragallery.com

Gebruik van Cookies.
SFPG maakt gebruikt van Technische cookies en Google Analytics cookies.
Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Een cookie is een tekstbestand dat door een websiteserver in de browser van uw computer of op uw mobiele apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om mensen te identificeren, een cookie kan alleen een machine identificeren.
 
‘First-party cookies’ zijn technische cookies die door de bezochte site zelf worden gebruikt en die bedoeld zijn om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen aangepast door de gebruiker tijdens eerdere bezoeken, of: een formulier met gegevens die eerder door de gebruiker zijn ingevuld tijdens eerdere bezoeken.
 
‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar van derden, bijvoorbeeld marketing- of advertentieplug-ins. (Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de website eerst toestemming geven, dit kan via een balk bovenaan of onderaan de website, onder verwijzing naar genoemd beleid, wat echter niet verhindert dat verder browsen op de website.
 

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

U kunt de instellingen in uw internetbrowser zo aanpassen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing krijgt wanneer er een cookie wordt geplaatst of dat de cookies vervolgens van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kunt u doen via de instellingen van uw browser (met behulp van de helpfunctie). Houd er rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken. Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
 
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

 

BEZOEK ONZE WINKEL !
Koning Albertstraat 72b
3290 Diest - België
openingsuren
ma: gesloten
di - woe na afspraak
do - vrij - zat : 10 - 17u
 
Gesloten: zat 1 jun en zat 15 jun

Contacteer ons
Catherine Van Hove
+32 486 80 95 96
catherine@sakuragallery.com

Inschrijven

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


Beveiligde betaling met:
Visa Mastercard KBC ING Dexia iDeal